neljapäev, 17. november 2016

            LOODUSRINGIS KÄIS KÜLALINE


Novembrikuu viimases ringitunnis külastas meid jahimees (jahinaine), kes on meie kooli loodusõpetuse õpetaja Angela Leiaru-Indriko ja tegeleb vabal ajal jahindusega Viljandimaa Jahiseltsis.


Saime teada, et jahimeheks võib saada16 aastaselt ja relvaluba saab omada alles 21 aasta vanuses. Selleks peab eelnevalt olema läbitud jahikoolitus, saama jahitunnistuse ja tegema eksami. Läbima ka relvakoolituse ja tegema laskekatseid igal aastal (3-5 lasku). Relv tuleb viia pärast jahti kohe oma relvakappi ja kapi võtme asukohta ei tohi sõpradele avalikustada.

Jahis soovitatakse kaitseliinis kasutada oranže või punaseid veste, et oleks piisavalt nähtavad üksteisele ja ka küttijatele.

Me saime teada ka erinevatest jahipidamisviisidest:

 • relvaga
 • koeraga
 • püünistega (kobras)
Hundijahti peetakse punaste lintidega. Põdrajaht hakkab 01. oktoobrist ja toimub ajujahina  - häälega hüüdmine. 
Jahis kasutatakse ka varitsust jahimajakeses, hiilimist ja koputamist. 
Koeraga võib minna põdra ja seajahti, kuid metskitse jahis on koerad keelatud.
Õpetaja Angela andis meile teadmisi ka erinevate loomade elust ning saime katsuda ja vaadelda erinevate loomade luid, sarvi, hambaid, nahkasid. Saime teada, et põtradel on geneetiliselt kas kühvel- või pulksarved ja ka nende vanust määratakse sarvede harude järgi. 
Metskitsede sarvedel on ainult 3 haru ja sarvede järgi nende vanust määrata ei saa. Vanust määratakse sarve aluste ümbermõõdu järgi.


Suured tänud õpetaja Angelale 
huvitava ringitunni sisustamise eest!


esmaspäev, 14. november 2016

neljapäev, 10. november 2016

                   AVASTAME JA KATSETAME

Tänases ringitunnis vestlesime mardipäeva ja isadepäeva kommetest ja traditsioonidest. Meisterdasime seinakaunistuse isadele.


Tegime erinevaid katseid.

1. KATSE - Iseavanevad lilleõied

 • Lõikasime paberist välja ringid 
 • Joonistasime ringi peale lillesüdame ja kroonlehed
 • Värvisime kroonlehed
 • Südame sisse tegime pliiatsi teravikuga augu
 • Lõikasime lilleõied välja
 • Murdsime kroonlehed lillesüdame keskele
 • Panime lilled vette - avanesidki
 • Kena üllatus ka isadepäevaks


2. KATSE - Vaatasime läbi käe 

 • Rullisime A4 paberi kokku toruks
 • Toru asetasime silma ette
 • Vaatasime läbi toru
 • Panime käelaba toru ette
 • Toru paistis läbi käe

3.  KATSE - Veeputuka abil uurisime pindpinevust


4. KATSE - Vee voolamine - uurisime staatilise elektri käitumist, kuidas on võimalik muuta kokteilikõrre abil vee suunda 5. KATSE - õppisime juhendi abil tegema laeva


NB!!!
JÄRGMISEL KORRAL, 17. NOVEMBER ON MEIL KLASSIRUUMIS KOHTUMINE KÜLALISEGA.
OLE KINDLASTI KOHAL!


neljapäev, 3. november 2016

                   ÕPPEKÄIK TARTU LINNAMUUSEUMIS
                          03. november 2016
15. septembril avati Tartu Linnamuuseumis näitus „Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri”, mis keskendudes linnamuuseumi kogus olevale materjalile räägib keskaegsele linnale iseloomulikest prügi käsitlemise viisidest ning selle seostest keskkonna ja inimkäitumisega. Keskaja kõrval mängivad näitusel olulist rolli ka prügi ning keskkonna teemad tänapäeval. Näitust on võimalik külastada kuni 01. aprill 2017. http://linnamuuseum.tartu.ee/?m=1&page=news&id=526

Näitusega kaasnevad erinevad keskkonnateadlikkusele suunatud haridusprogrammid, millede eesmärgiks on lastele läbi mitmekülgsete tegevuste rääkida loodushoiust, taaskasutusest ja prügi käsitlemisest ning sellega kaasnevalt innustada neid mõtlema ümbritseva keskkonna peale.


Meie kooli 2. kooliastme loodussõprade ring osales haridusprogrammis - linnamäng    „Märka prügi”, mis oli mõeldud Tartu piirkonna kooliõpilastele, et nad märkaksid piirkonna prügikäitlemise probleemkohti ning oleksid motiveeritud ise käituma loodussäästlikult. 
Rühmatööna kogusid õpilased ühe tänava piires informatsiooni prügi ja selle käitlemise kohta. Pärast  välitööd toimus tulemuste analüüsimine ning järelduste tegemine.Saime külastada ka linnamuuseumi teise korruse ilusat saali ja Tartu linnaga seotud püsinäitust.


Meie kooli õpilased oskasid suurepäraselt jagada jäätmetega ja keskkonnaga seotud mõtteid ning said muuseumitöötajatelt väga palju kiitvaid sõnu.