laupäev, 24. september 2016

OSALE JOONISTUSKONKURSIL

Tähtaeg 10. oktoober 2016 

Me armastame kaarte - joonista oma nägemus maakaardist

10.06.2016
Käimas on rahvusvaheline kaardiaasta International Map Year 2015-2016.
Millal siis veel, kui mitte nüüd! Leia endas varjul olnud kartograafianne ning pane kaardile nähtused ja olukorrad, mis on veel kaardistamata. Joonista maailm ümber nii, nagu ise seda näed või näha tahaksid. Näita oma suhtumist ja seisukohti, lastes kaardil enda eest kõnelda.

Loo oma nägemus maakaardist ja too see näitusele Rahvusraamatukokku!
Huvitavate teemakaartide näitus toimub 28.10.–18.11.2016. Tööde esitamise tähtaeg on 10. oktoober.
Vastu võetakse seinale kinnitatavad-riputatavad või vitriinis eksponeeritavad kaardid, mis on tervikliku vormistusega originaalteosed. Kaart võib olla nii uus kui ka sahtlipõhjast leitud vana, joonistatud pliiatsiga või tehtud digitaalselt, olla metsikult lingvistiline või lihtsalt ilus.

Vaata, mis on inspireerinud kaarditegijaid meil ja mujal:
http://ekspress.delfi.ee/kuum/kakukaamera-eesti-tunnuslausete-kaart?id=64115243

http://www.economist.com/node/16003661
http://farm7.static.flickr.com/6019/5899349896_d115ac8223_b.jpg
http://basementgeographer.com/1834-comparative-map-of-principal-rivers/
http://www.businessinsider.com/internet-map-2014-2
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_10046025.jpg

Kaart:
1. on vormistatud tugevamale paberile
2. on varustatud infoga autorite kohta (nimi, kontaktandmed)
3. on varustatud töö pealkirjaga ja soovi korral kaardi valmimise kirjeldusega
4. on varustatud infoga, kas töid võib digiteerida ja hiljem raamatukogu väljaannetes publitseerida / säilitada originaali Eesti Rahvusraamatukogu kartograafiakogus.
Tööd palume tuua Eesti Rahvusraamatukogu inforuumi E–R 10–20 ja L 12–19 või saata postiaadressil Eesti Rahvusraamatukogu, näituste osakond, Tõnismägi 2, 15189 Tallinn. Ümbrikule kirjutada „Kaardiaasta”.
Esitatud töödest tehtud valik eksponeeritakse näitusena Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse galeriis 28.10.–18.11.2016. Lisainfo:
Tiina Kruup, 156 või e-post Tiina.Kruup@nlib.ee

Puhka loominguliselt!

esmaspäev, 19. september 2016

LOODUSSÕPRADE RINGI AINEKAVA


Kellele on ring mõeldud? 

Huviring on mõeldud loodushuvilistele ja teadmishuvilistele  3. - 6. klassi õpilastele. Ringiteemade valikul lähtutakse teemade aktuaalsusest ja eakohasusest ning ka ainekavadest.

Õppetöö sisu:
     Tutvume nii suurte kui väikeste, kohalike kui välismaiste eluslooduse liikidega ning erinevate looduses toimuvate nähtustega. 
     Käime kord kuus õppekäikudel või ekskursioonidel. 
     Vaatleme loodust ja teeme katseid. 
     Osaleme loodusteemalistel konkurssidel, võistlustel, projektides. 
    Koostame eakohase uurimistöö, mida tutvustame ka teistele huvilistele, lapsevanematele. 
    Osaleme kevadel oma kooli EG õpilaste Miniteadusfestivalil

Tegevused: 
     Õpime vaatlema, otsima, leidma, kuulama, avastama. 
     Kasutame erinevaid õppetöövorme ja meetodeid (õppekäigud, filmid, käeline tegevus, õppemängud, töölehed, loengud jne) ning erinevaid õppevahendeid (mikroskoop, GPS, I-Pad jne).  
     Mängime ja meisterdame.

Kõige selle läbi:
     Toetatakse individuaalseid teadmisi, oskusi ja loovust. 
     Arendatakse keskendumis-, süvenemis- ja koostööoskust. 
     Õppides tundma loodust, oskab õpilane seda tulevikus rohkem hinnata ja hoida. 
     Tundes loodust ja seal valitsevaid loodusseadusi suureneb õpilasel tähelepanuoskus ja sellest tulenevalt oskus paremini mõista põhjus-tagajärg seoseid. 
     Huviringis käimise tulemusel arenevad nii individuaalsed kui sotsiaalsed teadmised ja oskused.

Lisaväärtus:

     Külastame erinevaid teadusasutusi ja huvitavaid paiku looduses. 
     Võimalus õppida tundma erinevaid looduse uurimise meetodeid ja vahendeid. 
     Praktiliste oskuste omandamine erinevates tegevustes. 
     Ringi liikmetel on võimalus osa võtta looduslaagritest ja teistest ühisüritustest (ringiõhtud, ühine jõuluõhtu jm.)
Loodussõprade ringi töövorm: 
  • Grupis  on 12 - 20 õpilast.
  • Tegevus toimub kord nädalas 2 tundi korraga. 
  • Mõnikord ka vähem, mõnikord rohkem - kui läheme retkele või õppekäigule, siis kulub aega tavaliselt rohkem. 

Koht: 
Tartu mnt maja IV korrus, ruum nr 400 

Ringi juhendab: Evelin Toom
Kontakt: tel: 52 19 239, e-post: evelint@elvag.edu.ee

Rahaline pool: 
Koolisisene või lähiümbruses  toimuv ringi tegevus on õpilastele tasuta. 
Kooliväliste lastele huvitavate tasuliste õppeprogrammide ja õppekäikude kulud jäävad kahjuks lapsevanemate kanda.
Loodan, et see ei saa takistuseks ringitöös osalemisel.

KONTAKT
Evelin Toom
e-post: evelint@elvag.edu.ee
Tel: 52 19 239


NB!
Kui Sa ei saa mingil põhjusel ringitöös osaleda, palun anna enda puudumisest teada.VVV FOTOKONKURSS 
                    „MÄRKA MIND“ 2016

Kutsume osalema VVV fotokonkursil „Märka mind“-
 tähtaeg 1. oktoober 2016

KÄIMAS ON KONKURSI JUUBELIAASTA!- 10 AASTAT TOIMUMIST!

KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses väiksemaid elus või eluta looduse elemente või midagi sellist, mida tavaliselt ei kohata. Olgu need siis putukad, linnud, loomad, taimed, seened, marjad, lehed või midagi täiesti eriskummalist. Ka maastikus võib leida erilisi nähtuseid. Oluline on, et see, mida pildistad, nõuab eraldi märkamist või millel on eriline saamislugu.

Osaleda saab kolmes vanuseklassis:
Kuni 11 aastased
12-16 aastased
17 aastased ja vanemad
Konkurss kestab 1. oktoobrini 2016.

Konkursi peaauhind on 320 euro väärtuses. Vanuseklasside võitjale on auhind 64 euro väärtuses. Eraldi auhinnad Elva puhkepiirkonnas tehtud fotodele ja talvistele fotodele. Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.

Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484
Samal lehel näed ka eelmiste aastate võidutöid.

Info telefonil 52 54 172  või triinu@vvvs.ee
Fotokonkurssi toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Loodusajakiri MTÜ, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.