esmaspäev, 19. september 2016

LOODUSSÕPRADE RINGI AINEKAVA


Kellele on ring mõeldud? 

Huviring on mõeldud loodushuvilistele ja teadmishuvilistele  3. - 6. klassi õpilastele. Ringiteemade valikul lähtutakse teemade aktuaalsusest ja eakohasusest ning ka ainekavadest.

Õppetöö sisu:
     Tutvume nii suurte kui väikeste, kohalike kui välismaiste eluslooduse liikidega ning erinevate looduses toimuvate nähtustega. 
     Käime kord kuus õppekäikudel või ekskursioonidel. 
     Vaatleme loodust ja teeme katseid. 
     Osaleme loodusteemalistel konkurssidel, võistlustel, projektides. 
    Koostame eakohase uurimistöö, mida tutvustame ka teistele huvilistele, lapsevanematele. 
    Osaleme kevadel oma kooli EG õpilaste Miniteadusfestivalil

Tegevused: 
     Õpime vaatlema, otsima, leidma, kuulama, avastama. 
     Kasutame erinevaid õppetöövorme ja meetodeid (õppekäigud, filmid, käeline tegevus, õppemängud, töölehed, loengud jne) ning erinevaid õppevahendeid (mikroskoop, GPS, I-Pad jne).  
     Mängime ja meisterdame.

Kõige selle läbi:
     Toetatakse individuaalseid teadmisi, oskusi ja loovust. 
     Arendatakse keskendumis-, süvenemis- ja koostööoskust. 
     Õppides tundma loodust, oskab õpilane seda tulevikus rohkem hinnata ja hoida. 
     Tundes loodust ja seal valitsevaid loodusseadusi suureneb õpilasel tähelepanuoskus ja sellest tulenevalt oskus paremini mõista põhjus-tagajärg seoseid. 
     Huviringis käimise tulemusel arenevad nii individuaalsed kui sotsiaalsed teadmised ja oskused.

Lisaväärtus:

     Külastame erinevaid teadusasutusi ja huvitavaid paiku looduses. 
     Võimalus õppida tundma erinevaid looduse uurimise meetodeid ja vahendeid. 
     Praktiliste oskuste omandamine erinevates tegevustes. 
     Ringi liikmetel on võimalus osa võtta looduslaagritest ja teistest ühisüritustest (ringiõhtud, ühine jõuluõhtu jm.)
Loodussõprade ringi töövorm: 
  • Grupis  on 12 - 20 õpilast.
  • Tegevus toimub kord nädalas 2 tundi korraga. 
  • Mõnikord ka vähem, mõnikord rohkem - kui läheme retkele või õppekäigule, siis kulub aega tavaliselt rohkem. 

Koht: 
Tartu mnt maja IV korrus, ruum nr 400 

Ringi juhendab: Evelin Toom
Kontakt: tel: 52 19 239, e-post: evelint@elvag.edu.ee

Rahaline pool: 
Koolisisene või lähiümbruses  toimuv ringi tegevus on õpilastele tasuta. 
Kooliväliste lastele huvitavate tasuliste õppeprogrammide ja õppekäikude kulud jäävad kahjuks lapsevanemate kanda.
Loodan, et see ei saa takistuseks ringitöös osalemisel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar